ชวาเกอร์, แจ็ค ดี.

พ่อมดตลาดหุ้น. The new market wizards / เล่ม 1 = The new market wizards ผู้แต่ง : Jack D. Schwager ; ผู้แปล : "นานิ" นิจจรีย์ นิธินวกร. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : บริษัทสต็อคทูมอร์โรว์, 2557. - 419 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167752341


นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์--สหรัฐอเมริกา--สัมภาษณ์
ที่ปรึกษาการลงทุน--สหรัฐอเมริกา--สัมภาษณ์
ตลาดล่วงหน้า--สหรัฐอเมริกา
การลงทุน.

HG4621 / ช292พ 2557


- Copyright © 2022 Library and Learning Space -

Powered by Koha